Kollegiets historie 2024-01-25T10:16:58+00:00

Kollegiets historie

Håndværkerkollegiet i København blev indviet den 20. oktober 1950 og er en selvejende institution. Opførelsen skete på initiativ af en kreds af fremsynede medborgere med den daværende formand for Haandværkerforeningen i København, tapetsermester, oldermand Holger Johannessen i spidsen. Midlerne til kollegiets rejsning blev skaffet til veje gennem en storstillet indsamling. Mere end 250 organisationer, kommunalbestyrelser, private firmaer og enkeltpersoner tegnede sig som bidragydere. Grunden blev overladt kollegiet af Håndværkerforeningen i København for et symbolsk beløb.

 Idag beboes kollegiet af 96 studerende. Som alle nyder godt af kollegiets fordelagtige placering i forhold til både natur, samt by. Øverst er det muligt at hente ansøgningsskema, samt læse mere om kollegiet og dets faciliteter.

 Kollegiet er er særligt idet det ikke kun er studerende fra videregående uddannelser der har adgang, men også håndværkere i lære.