Krav til beboere 2024-01-25T10:31:47+00:00

Krav til beboerne på Håndværkerkollegiet

 

For at kunne bo og fungere på kollegiet er det vigtigt, at man opfylder og overholder en række krav og regler.

Disse er eksempelvis:

– Tage sin opvask med det samme –  så køkkenet forbliver rent og uden gammel opvask.

– At tage sin køkkenrengøring og vaske viskestykkerne til tiden.

– Deltage til køkkenmøder og generalforsamlinger.

– Deltage i sociale begivenher og generalt være engageret i kollegielivet.

– Overholde de gældende rygeregler på kollegiet (kollegiet er helt røgfrit per 1. marts 2017) 

– Huske at betale til køkken- og ølkassen, inden gælden bliver for stor (Max. 6 mdr.)

– Følge de retningslinjer som Rådet opsætter.

– Passe på og respekter kollegiets fællesting.

– Sørge for at der er ro kl. 23.00 i hverdagene med mindre andet er angivet.

– Betale husleje til tiden, gerne tilmelde Betalings Service.

 

Overholdes disse regler ikke, kan det i sidste ende medføre en opsigelse af lejekontrakten.

Værelsesmappe med praktiske informationer for kollegianere