Råd & Udvalg 2023-02-17T15:29:17+00:00

Kollegierådet

Kollegierådet består af Rådsforpersonen, Kassereren, de seks gangformænd samt et menigt rådsmedlem.

Forretningsorden for kollegierådet

Rådsformand: Mathias Vestergaard Storm, husene

E-mail: Kollegianerformandenhvk@gmail.com

Kollegieformandens funktioner

Kasserer: Magnus, husene.

Administrerer kollegianerforeningens konto:
Reg. nr. 1551  Konto nr. 3134004606

Gangformænd:
Stuen: Sofie
1. Sal:  Elisabeth
2. Sal: Caroline
3. Sal: Clara
4. Sal: Christopher
Husene: Malte

Gangformandens funktioner

Menigt rådsmedlem:
Kasper, 3. sal

Café-udvalget

Der er en økonomisk ansvarlig for caféen, som sørger for at Kollegiet fortsat kan holde de bedste og fedeste fester.

Café Ansvarlig: Elise, 3.sal.

Økonomisk ansvarlig for Caféen: Phillip 3. sal

Forretningsorden for Caféen og festudvalget

Øl-ansvarlige

De øl-ansvarlige sørger for at depotet altid er fyldt op, så der altid er massere af våde genstande at drikke:

Ølmænd:

Esther, 3. sal.

Christian, 3. sal.

Forretningsorden for ølkælderen