Råd & Udvalg 2024-07-08T18:47:42+00:00

Kollegierådet

Kollegierådet består af Rådsforpersonen, Kassereren, de seks gangformænd samt et menigt rådsmedlem.

Forretningsorden for kollegierådet

Rådsformand: Daniel Facini, 3. sal

E-mail: Kollegianerformandenhvk@gmail.com

Kollegieformandens funktioner

Kasserer: Patrick, husene 22B.

Administrerer kollegianerforeningens konto:
Reg. nr. 1551  Konto nr. 3134004606

Gangformænd:
Stuen: Lukas
1. Sal:  Kathrine og Amalie
2. Sal: Claus
3. Sal: Magnolia
4. Sal: Clara
Husene: Christopher

Gangformandens funktioner

Menigt rådsmedlem:
Mathias, 4. sal

Café-udvalget

Der er en økonomisk ansvarlig for caféen, som sørger for at Kollegiet fortsat kan holde de bedste og fedeste fester.

Café Ansvarlig: Thais, stuen

Forretningsorden for Caféen og festudvalget

Øl-ansvarlige

De øl-ansvarlige sørger for at depotet altid er fyldt op, så der altid er massere af våde genstande at drikke:

Ølmænd:

Noah, 3. sal

Jonas Manniche, 3. sal.

Forretningsorden for ølkælderen