Råd & Udvalg 2021-11-16T16:40:15+00:00

Kollegierådet

Kollegierådet består af Rådsformanden, Kasseren, de fem gangformænd samt to menige rådsmedlemmer.

Forretningsorden for kollegierådet

Rådsformand: Anne Skipper Schmidt, 1. sal

E-mail: Kollegianerformandenhvk@gmail.com

Kollegieformandens funktioner

Kasserer: Christian, 1. sal

Administrerer kollegianerforeningens konto:
Reg. nr. 1551  Konto nr. 3134004606

Gangformænd:
Stuen: Sofie, Stuen
1. Sal:  Christoffer , 1. sal
2. Sal: Christina, 2. sal
3. Sal: Clara, 3. sal
4. Sal: Thomas, 4. sal

Gangformandens funktioner

Menigt rådsmedlem:
Eva, 2. sal

Café-udvalget

Der er en økonomisk ansvarlig for caféen, som sørger for at Kollegiet fortsat kan holde de bedste og fedeste fester.

Café Ansvarlig: Elise, 3.sal.

Økonomisk ansvarlig for Caféen: Simon, Stuen.

Forretningsorden for Caféen og festudvalget

Øl-ansvarlige

De øl-ansvarlige sørger for at depotet altid er fyldt op, så der altid er massere af våde genstande at drikke:

Ølmænd:

Timmy, 3.sal.

Frederik, 3.sal.

Forretningsorden for ølkælderen