Råd & Udvalg 2020-10-06T18:51:06+00:00

Kollegierådet

Kollegierådet består af Rådsformanden, Kasseren, de fem gangformænd samt to menige rådsmedlemmer.

Forretningsorden for kollegierådet

Rådsformand: Stephanie Vollstedt Møller, v. 115.

Tlf: 24808399.
E-mail: Kollegianerformandenhvk@gmail.com

Kollegieformandens funktioner

Kasserer: Christian, v. 122.

Administrerer kollegianerforeningens konto:
Reg. nr. 1551  Konto nr. 3134004606

Gangformænd:
Stuen: Miriam, v. 14.
1. Sal: Asger, v. 111.
2. Sal: Christina, v. 212.
3. Sal: Lotte, v. 317.
4. Sal: Thomas, v. 403.

Gangformandens funktioner

Menige rådsmedlemmer:
Christoffer, v. 111.
Leon, v. 15.

Café-udvalget

Der er en økonomisk ansvarlig for caféen, som sørger for at Kollegiet fortsat kan holde de bedste og fedeste fester.

Café Ansvarlig: Asger, v. 113.

Økonomisk ansvarlig for Caféen: Simon, v. 22.

Forretningsorden for Caféen og festudvalget

Øl-ansvarlige

De øl-ansvarlige sørger for at depotet altid er fyldt op, så der altid er massere af våde genstande at drikke:

Ølmænd:

Timmy, v. 312.

Frederik, v. 322.

Forretningsorden for ølkælderen