Råd & Udvalg 2022-09-21T12:06:13+00:00

Kollegierådet

Kollegierådet består af Rådsformanden, Kasseren, de fem gangformænd samt to menige rådsmedlemmer.

Forretningsorden for kollegierådet

Rådsformand: Anne Skipper Schmidt, 1. sal

E-mail: Kollegianerformandenhvk@gmail.com

Kollegieformandens funktioner

Kasserer: Christian, 1. sal

Administrerer kollegianerforeningens konto:
Reg. nr. 1551  Konto nr. 3134004606

Gangformænd:
Stuen: Sofie
1. Sal:  Elisabeth
2. Sal: Caroline
3. Sal: Clara
4. Sal: Christopher
Husene: Mathias

Gangformandens funktioner

Menigt rådsmedlem:
Regitze, 1. sal

Café-udvalget

Der er en økonomisk ansvarlig for caféen, som sørger for at Kollegiet fortsat kan holde de bedste og fedeste fester.

Café Ansvarlig: Elise, 3.sal.

Økonomisk ansvarlig for Caféen: Magnus, Husene.

Forretningsorden for Caféen og festudvalget

Øl-ansvarlige

De øl-ansvarlige sørger for at depotet altid er fyldt op, så der altid er massere af våde genstande at drikke:

Ølmænd:

Timmy, 3.sal.

Frederik, 3.sal.

Forretningsorden for ølkælderen